O mne                                                                                                                        Referencie


Pre bližšie informácie kliknite na dátum pod názvom kurzu!

1. Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky 

9. 9. - 17. 9. 2019 = denný

7. 10. - 14. 10. 2019 = denný

9. 11. - 23. 11. 2019 = víkendový

individuálne termíny    

************************************

2. Kurz: Základy mzdového účtovníctva 

30. 9. - 2. 10. 2019 = denný

4. 11. - 6. 11. 2019 = denný

7. 12. - 14. 12. 2019 = víkendový

individuálne termíny    

 ***************************************

3. Kurz: Personalistika pre personálne oddelenie    individuálne termíny  

 ***************************************

4. Školenie: Výklad Zákonníka práce pre aplikačnú prax   individuálne termíny   

****************************************

5. Základy práce na PC:                Mzdové účtovníctvo v MRP               individuálne termíny

**************************************** 

                                                  Pre bližšie informácie kliknite na názov kurzu!

1. MZDY A PERSONALISTIKY   14.9. - 28.9.2019 - víkendový

**************************************

2. MZDY A PERSONALISTIKA           12.10. - 26.10.2019 - víkendový

**************************************

3. MZDY  A  PERSONALISTIKA

21.10. - 29.10.2019 - denný 

**************************************

4. MZDY  A  PERSONALISTIKA

3.2. - 12.2.2019 - denný

**************************************

5.  MZDY  A  PERSONALISTIKA

2.3. - 11.3.2019 - denný

**************************************


Pre bližšie informácie kliknite na dátum pod názvom kurzu!

1. VÍKENDOVÝ KURZ MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA s osvedčením :

7.12.-8.12. a 14.12. 2019 (So, Ne, So)

************************************** 

2. KURZ MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA s osvedčením (3 dni):

23. - 25.9. 2019 (Po, Ut, St)

26.11.-27.11. - 28.11. (Ut, St, Št)

*************************************** 

2. PRÁCE NA "DOHODY" a všetko čo s tým súvisí (1 deň): 

16.9. 2019 (Po) 

14.10. 2019 (Po)  

****************************************

3. KURZ PERSONALISTIKY s osvedčením (1 deň):

18.9. 2019 (St)

KURZ  PERSONALISTIKY  PRE  PRAX  VO  FIRME

3.12.-4.12. 2019 (Ut, St )

*************************************** 

4. ZÁKONNÍK  PRÁCE  V  APLIKAČNEJ  PRAXI

10. - 11.9. 2019 (Ut - St)

Individuálne termíny

***************************************

5. ZAMESTNÁVANIE  ZROZUMITEĽNE

Individuálne termíny