V súvislosti so zvýšením cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike NAVRHUJE MPSVR SR zvýšiť sumy stravného na pracovnej ceste. Naposledy boli sumy stravného pri pracovných cestách upravené k 1.6.2018 a to na základe Opatrenia MPSVR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného.