Kontaktný formulár

* Výber - popis výberu, popíšte do "Správa" alebo nám pošlite e-mail

* Povinný údaj

  1. Kontakty

NOVA Intereal, s.r.o.

Sídlo: Pečnianska 3430/6

851 01 Bratislava

IČO: 35 828 595 DIČ:2021611130

Konateľka: Marta Weberová - Pracovnoprávne vzťahy

Konateľka: Veronika Weberová - Výtvarné umenie 

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo25764/B 

+421 908 105 623