Cenník poradenstvaPoradenstvo poskytujeme po dohodnutí obsahu, rozsahu, spôsobe poradenstva a cene za poradenstvo!

Poradenstvo sa poskytne na základe zmluvy, alebo objednávky. Telefonocké, alebo mailové poradenstvo bez predchádzajúcej dohdy nie je možné. 

Na anonymné volania a maily nereagujeme!  

Ďakujeme za pochopenie!


Kontaktný formulár tu:   Poradenstvo


Poradenstvo                                      od 17,00 EUR za každú začatú hodinu

Oblasť pracovnoprávnych vzťahov (mzdy, personalistiky, odvody, dane, ročné zúčtovania, PN, OČR, MD, RD z pohľadu zamestnanca a zamesnávateľa, dovolenky, náhrady, mzdové zvýhodnenia, 13. a 14. plat podľa zákona, porušenie pracovnej disciplíny, povinné lekárske prehliadky, BOZP, ukončenia pracovných vzťahov, dohody o prácach mimo PP, dohody a študenti, odstupné, odchodné, exekúcie, práva a povinnosti zamestnávateľa, práva a povinnosti zamestnanca .....)

Audit a rekonštrukcia mzdového účtovníctva                 Cena DOHODOU
Podľa rozsahu a počtu zamestnancov a obdobia.