Ceník mzdového outsourcingu

Cenník je len orientačný!

Založenie alebo prevzatie zavedeného mzdového účtovníctva do nášho SW

Založenie mzdovej zložky, prevedenie priemerov a DVZ, založenie osobnej zložky v SW, inplementácia osobných a mzdových údajov jednotlivých zamestnancov, vr. MD, RD, PN, OČR, Dohody...


12 €/osoba

jednorázovo

Vedenie mzdovej agendy

Výpočet mzdy, odvodov, preddavkov na daň, mesačné výkazy do poisťovný, mesačný daňový prehľad, mesačná uzávierka, vystavenie výplatných pások, štatistiky... a ďalej podľa dohody.

Štandardné poradenstvo pre zamestnancov a zamestnávateľa.

12 €/osoba/mesiac

Prihláška a odhlášky

Vznik, zánik, zmena... SP, ZP

5 € úkon

Oprava miezd na základe potreby na strane zamestnávateľa

Opravy na základe neskoro dodaných, alebo dodatočne dodaných údajov, opravy na zákalde spätne priznaných dôchodkov, ďalej podľa definovania v zmluve.

10 €/osoba/mesiac

Ročné zúčtovanie dane

9,50 €/osoba

Ročné uzávierky


15 €/doklad

Nadštandardné poradenstvo


17 € každá 

začatá hodina