Naše motto:

Práca má ľuďom prospievať, nie ich znevažovať!
Pápež Ján Pavol II.